Kvalitet & Miljö

Med dagens hårda krav är det viktigare än någonsin att arbeta efter en väl utarbetad kvalitets och miljöplan. Detta är något vi på Nordisk Brasvärme AB har tagit fasta på. Vi arbetar aktivt med att uppdatera och utbilda vår personal för att möta de höga krav som ställs idag.
All personal hos Nordisk Brasvärme AB deltar aktivt i det fortlöpande miljö och kvalitetsarbetet.

Kvalitet

Nordisk Brasvärme AB efterlämnar sig ett väl utfört arbete med hög kvalitet enligt alla gällande branschregler och lagar. Det finns alltid tillräckliga resurser inom företaget för att kunna garantera att arbeten man åtagit sig avslutas på ett korrekt sätt. Samtlig personal skall vara utbildad och uppdaterad enligt gällande branschregler och lagar.

I enlighet med SERO:s kvalitetsplan upprättas alltid en egenkontroll efter slutfört arbete.

Miljö

Det är idag en stor del av vardagen att eftersträva så liten påverkan på vår miljö som möjligt. Vi på Nordisk Brasvärme AB väljer material och arbetsmetoder som är så resurssnåla och miljövänliga som möjligt. Vår strävan är att de material vi använder skall gå att återvinna så långt det är möjligt.

Vi använder lågt förbrukande företagsbilar och försöker i möjligaste mån att effektivisera och samordna körningar och frakter för att undvika onödig miljöpåverkan. Allt avfall källsorteras och lämnas på återvinningsstationer för återvinning.

Vi söker aktivt efter nya arbetsmetoder och material som är mer resurssnåla än dagens teknik tillåter.

  Kontakt

Postadress:

Bueråsvägen 61, 439 91 Onsala

Tel: 0300-32 30 99

 
Telefontid

Mån - Fre: 08.00 - 17.00

 
Information

Pga hög beläggning just nu så är vi begränsade och kan ha svårt att ta ditt samtal direkt.

 
Leverans & Installation

Vi levererar och monterar kaminer i bl.a. Kungsbacka, Onsala, Vallda, Fjärås, Frillesås, Åsa, Varberg, Särö, Billdal Mölndal, Göteborg

×

Logga in